Skip to content

Andreas Bjurström Posts

Val 2018: Västra Götalands läns norra

Det finns 29 riksdagsvalkretsar i Sverige. Det gör att riksdagens ledamöter har en geografisk spridning över hela landet. Jag tillhör Västra Götalands läns norra som har 13 mandat. Ett normalstort valdistrikt med en röstfördelning mellan partierna som liknar riket i stort. I detta blogginlägg analyserar jag valresultat och mandatfördelning som grund för en strategi för valet 2018 för Centerpartiet.

Läs hela inlägget Val 2018: Västra Götalands läns norra

Leave a Comment

Därför väljer jag Centerpartiet

Jag har valt att bli aktiv medlem i Centerpartiet. Det är ett grönt liberalt parti som passar mina värderingar. Mitt val är noggrant genomtänkt. Jag har studerat partiprogram och följt den politiska debatten och även deltagit i debatten via Twitter sedan april. I detta blogginlägg motiverar jag varför jag valde Centerpartiet framför Borgerlig Framtid, Miljöpartiet, Liberalerna och Piratpartiet.

Läs hela inlägget Därför väljer jag Centerpartiet

2 Comments

Borgerlig Framtid: det blågröna alternativet

Borgerlig Framtid är ett nytt parti med ambitionen att komma in i riksdagen 2018. Jag upptäckte partiet via media när Josefin Utas lämnade miljöpartiet för en tid sedan. Jag blev intresserad eftersom jag är miljöforskare och liberal med förflutet i miljöpartiets och liberalernas ungdomsförbund. Jag delar kritiken Utas framförde och de ideal hon utgår från. Vi utgår båda från upplysningsvärden som rationalism och förnuft och tar avstånd identitetspolitik. Vi gillar båda tydlighet i debatten samtidigt som vi förespråkar en realistisk och pragmatisk politik med kompromisser. MP skandalerna senaste veckan (en svag och förvirrad ledning och ett parti djupt insyltade i identitetspolitik som smälter samman feminism med islamism) gör det hela än mer aktuellt. Det svenska folket vill ha ett förnuftigt parti som arbetar seriöst med miljöpolitik. MP är inte ett sådant parti. De har alltid varit en rödgrön röra styrd av drömkraft.

Läs hela inlägget Borgerlig Framtid: det blågröna alternativet

Leave a Comment

Medborgargarden och staten

Att någon har en jacka med trycket Soldiers of Odin är lika lite ett skäl till att angripa med fysiskt våld som att göra detsamma mot någon som bär palestinasjal. Det är symboliska uttryck för högerfascism respektive vänsterfascism, men ett öppet samhälle måste tolerera sådana symboler. Först när en brottslig handling begås bör staten ingripa.

Läs hela inlägget Medborgargarden och staten

Leave a Comment

Professor sparkas p.g.a. medverkan i porrfilmer

En professor sparkas efter att det blivit känt att han medverkat i ett antal porrfilmer. Han beskrivs som en vänlig person, omtyckt föreläsare och framgångsrik forskare. Han började spela in porrfilm efter att han skilt sig från sin fru. Kritiken verkar främst handla om att en äldre man tillika lärare har sex med unga kvinnor. Moralpanik med andra ord. Konstigt att det kan vara skäl för avsked. Universitet har inget att göra med vad dess anställda gör på fritiden.

Läs hela inlägget Professor sparkas p.g.a. medverkan i porrfilmer

Leave a Comment

Bloggfunderingar april

Jag är inte nöjd med inläggen den senaste tiden. Sedan mitten av februari har frekvensen ökat. Tidigare inlägg är mer välskriva och genomarbetade. Jag har börjat redigera inlägg och tagit bort två inlägg som var svaga eller problematiska av andra skäl. Texter på en blogg ska inte vara perfekta, men jag vill hålla viss nivå språkligt och innehållsligt. Jag upplever att innehållet spretar för mycket. Jag har funderat självkritiskt kring yttrandefrihet och bemötande. Det är viktigt men inte helt enkelt att förena en principiell hållning om vikten av yttrandefrihet och öppen kritisk debatt med god samtalston och respektfullt bemötande och samtidigt inte idka självcensur eller underordna sig omgivningens krav på censur. Särskilt inte när omgivningen kräver att fakta ska klassificeras som lögn eftersom sanningen är obehaglig. Jag kompromissar inte med sanningen och friheten men vill hålla en god ton.

Läs hela inlägget Bloggfunderingar april

Leave a Comment

Humanekologi: en introduktion

Humanekologi är ett intressant, problematiskt och tämligen misslyckat ämne. Humanekologi är ett av de äldsta miljövetenskapliga disciplinerna. I Göteborg bildades ämnet 1972. Garrett Hardin hade en professur i humanekologi redan 1963. Ämnet är intressant eftersom det studerar människans relation till naturen och därmed utmanar såväl naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig reduktionism. Ämnet är problematiskt eftersom det är alltför brett och gärna ägnar sig åt moralism. Det är tämligen misslyckat eftersom det aldrig institutionaliserats som en vetenskaplig disciplin. De senaste åren har lärartjänster och professorer utlysts flera gånger, men de som fått tjänsterna har efter en tid lämnat p.g.a. forsknings och undervisningsmiljön är svag och konfliktfylld. Forskarutbildningen har lagts ned och ersatts av en forskarutbildning i samhällsvetenskapliga miljöstudier. Stora och viktiga förändringar som handlar om ämnets död och pånyttfödelse, missfall, och ytterligare pånyttfödelser.

Läs hela inlägget Humanekologi: en introduktion

Leave a Comment

Avslutande tankar och intryck (genusseminarium III)

Det är kul att vara på seminarium på andra institutioner. Det är första gången jag är på seminarium på sociologi. Anledningar att forskare sällan går på seminarium utanför den egna institutionen är tidsbrist och specialisering, men även vanor och förväntningar liksom bristen på information. Det framfördes många konstruktiva synpunkter på genusseminariet som jag uppfattar som insiktsfulla, varav flera i linje med min kritik i tidigare inlägg. Samtidigt så upplevde jag att det saknades intresse av en kritisk diskussion av feminism och kvinnliga könsroller, beroende på att samtliga närvarande var kvinnliga feminister. Könsseparatistiska forskningsmiljöer grundade i en politisk ideologi likt den feministiska forskningen skapar speciella former av kognitiv bias; feminist-women-plaining.

Läs hela inlägget Avslutande tankar och intryck (genusseminarium III)

Leave a Comment

Öppen kritisk debatt (Genusseminarium II)

Jag har skrivit flera kritiska inlägg på bloggen och är förvånad över att inga påtryckningar om censur kommit till min kännedom förrän idag. Idag kom det en uppmaning per mejl från en av organisatörerna av genusseminariet om att plocka bort ett blogginlägg. Jag publicerar texten här liksom mitt svar, men tar bort namnet på personen ifråga för att få viss anonymitet. Mailkonversationen utveckade sig till en intressant diskussion om huruvida forskningsprocessen bör vara öppen eller sluten, där min ståndpunkt är att forskningsprocessen bör vara så öppen som möjligt.

Läs hela inlägget Öppen kritisk debatt (Genusseminarium II)

Leave a Comment

Genus = kvinnor och män (genusseminarium)

Sveriges offentlighet är besatt av feminism och jämställdhet. Public service och massmedia är sprängfull av feministisk opinionsbildning. Var och varannan krönikör är en arg feminist, ofta ung, som ondgör sig över vita svenska män och bristen på jämställdhet i Sverige. Kritisk debatt och perspektiv som utmanar den feministiska ideologin lyser med sin frånvaro. Forskning om genus kopplas starkt till kvinnor och feminism, även när feminister studerar män, vilket analysen i detta blogginlägg visar. Detta är mitt första inlägg på temat vetenskapsstudier av feminister.

Läs hela inlägget Genus = kvinnor och män (genusseminarium)

Leave a Comment

Välkommen till bloggen Miljö, politik, vetenskap!

Min ambition är att publicera något inlägg varje vecka, skriva när jag har lust och tid, om sånt som intresserar mig. Olika ämnen, breda och smala, med några röda trådar, långa och korta inlägg, aktuella frågor och eviga frågor.

Kommentarer publiceras direkt, utan granskning och kommentarsregler. Jag respekterar inte påtryckningar om censur. Om du inte håller med mig är du välkommen att argumentera för din sak i kommentarsfältet. På det sättet kan du påverka mig att ändra uppfattning. Om du vill komma i kontakt med mig så finns det ett formulär för det.

Läs hela inlägget Välkommen till bloggen Miljö, politik, vetenskap!

Leave a Comment

Olof Palme: en personlig betraktelse

Idag är det 30 år sedan Olof Palme mördades. Det skedde sent på kvällen fredagen den 28 februari 1986. Tidigt på morgonen därpå delade jag ut tidningar med mitt fotbollslag. Palmes död hade stora rubriker. Våra vuxna ledare såg det som allvarligt, själv var jag bara 11 år och visste nog inte vem Palme var, men jag minns stundens allvar hos de vuxna, en ödesmättad stämning och tystnaden vid femtiden på morgonen utomhus en kall och mörk vinterdag.

Läs hela inlägget Olof Palme: en personlig betraktelse

Leave a Comment

Om Göteborgs Universitets skendemokrati

Göteborgs Universitets styrelse har beslutat att “tillsätta en rekryteringsgrupp vars första uppdrag är att föreslå en process för att utse nästa rektor”. Sådana processer är vanligtvis skendemokratiska. Det vore rimligt att 1) stärka de demokratiska inslagen alternativt 2) tala klarspråk om att det varken är en demokratisk process eller ett val i egentlig mening. Det är snarare socialistisk “demokrati” där staten vägleder och övervakar, styr och kontrollerar hela processen. Jag har varit studeranderepresentant i valförsamlingen för att välja rektor, doktorandrepresentant i universitetsstyrelsen, och ordförande för Göteborgs Universitets största studentkår, så jag vet vad jag talar om.

Läs hela inlägget Om Göteborgs Universitets skendemokrati

Leave a Comment

Visselblåsare, näringslivet och liberalismen

Det pågår en debatt om stärkt skydd för visselblåsare, med Snowden som uppmärksammat fall. Den svenska regeringen har presenterat ett förslag, som fått kritik från remissinstanser för att vara otillräckligt och otydligt. Visselblåsarfrågan visas på en principiell konflikt inom liberalismen. Vems rättigheter och frihet ska värnas? Svenskt Näringsliv anser att företags intressen bör väga tyngre än individens. De tar avstånd från regeringens förslag om stärkt skydd eftersom det skadar företags varumärkesbyggande och ekonomiska intresse. Jag är av motsatt åsikt. Liberalismen bör stå upp för individens frihet och rättigheter.

Läs hela inlägget Visselblåsare, näringslivet och liberalismen

Leave a Comment

Instegsjobb och jämlikhet

Att vänsterpolitiker rasar och raljerar över förslag på sänkta ingångslöner för att få invandrare ut i arbetslivet är förväntat. Det är dock synd att en professor i statsvetenskap använder sin titel för att sprida politisk propaganda istället för att använda sin expertis till att bistå med vetenskaplig analys och underbyggda argument.

Läs hela inlägget Instegsjobb och jämlikhet

Leave a Comment

Nyliberala styrformer (docentföreläsning)

Globala studier hade den 11:e februari en timmeslång docentföreläsning om nyliberala styrformer, new public management och akademisk frihet. Frekvent användning av begreppet nyliberal signalerar att vi har att göra med en socialistisk diskurs, men nyliberalism är inte synonymt med new public management, och kollegialt styre stärker inte nödvändigtvis akademisk frihet.

Läs hela inlägget Nyliberala styrformer (docentföreläsning)

Leave a Comment