Skip to content

Månad: november 2015

4 samhällsroller för vetenskap

Pielke beskriver i The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics 4 olika roller för vetenskapsmän i politik och policy-kontext. Dessa roller är idealtyper. Forskare har ett val, vilket påverkar både vetenskapen och samhället, så valet bör vara välgenomtänkt och välinformerat både vad gäller vetenskapliga spörsmål och den samhälleliga kontext där forskaren har auktoritet som expert.

Leave a Comment

Denna blogg handlar om

Bloggens namn och tagline visar att det är en personlig blogg med fokus på miljö, politik och vetenskap. Då jag är doktorand på Göteborgs Universitet och skriver en avhandling om klimatforskning och klimatpolitik så är delar av bloggens innehåll professionellt. Som forskare och samhällsdebattör företräder jag mig själv och min forskning, mina tankar och åsikter. Akademisk frihet är viktigt för mig!

Leave a Comment

En egen domän och blogg

Jag har sedan många år funderat på att starta en blogg. Jag har många åsikter och intressen, inte minst så uppskattar jag debatt om vetenskap och politik, liksom att filosofera över livet i smått och stort. Periodvis har jag ägnat tid åt nätdebatt. Så vad vore mer naturligt än att driva en egen blogg?

Leave a Comment