Skip to content

En egen domän och blogg

Jag har sedan många år funderat på att starta en blogg. Jag har många åsikter och intressen, inte minst så uppskattar jag debatt om vetenskap och politik, liksom att filosofera över livet i smått och stort. Periodvis har jag ägnat tid åt nätdebatt. Så vad vore mer naturligt än att driva en egen blogg?

Jag hörde talas om bloggande i början av 2000-talet. Jag var medlem i Liberala ungdomsförbundet (LUF) som hade en plattform för elektronisk diskussion (NUBBS), och föreningen Humanisterna som hade en mejllista med hundratals inlägg om dagen kring teman som religion, etik och vetenskap, där jag debatterade flitigt. Periodvis har jag hängt på Flashback, och andra forum, men oftare som läsare än debattör. Jag har kommenterat på andras bloggar.

Inom akademin uppskattas inte fri debatt, särskilt inte på mejllistor. På bloggen kan jag skriva fritt, utan upprörda kollegor som kräver censur och tystnad. Min erfarenhet från Svenska Ekodemiker är densamma. Kritisk debatt irriterade de miljöengagerade studenterna. Trots det lovande teleskopordet ekologiska akademiker, så saknades intresse för akademiska spörsmål. Fokus var uteslutande praktisk implementering av rödgrön röra.

Den akademiska kulturen har få likheter med den politiska kulturen. Inom studentkårspolitiken, särskilt på fullmäktigemöten och elektroniska forum, var det ständigt hård debatt mellan olika partier med helt olika grundinställningar och konkreta ställningstaganden, men debatten var blott ett medel för makt.

Internetforum har fördelen att de samlar många användare på en plats. Debatten går hög, men inlägg blir korta och drunknar i mängden. En blogg möjliggör längre och mer genomarbetade inlägg som med tiden bildar en webblogg: en tidslinje som även kan grupperas i kategorier. En blogg utvecklar och bildar nätverk mellan tankar. Den är sökbar.

Hemsida är ett förlegat och missvisande ord. En hemsida är den första sidan på en webbplats, men ofta avses en statisk webbplats utan bloggens flöde av inlägg. Professorn och provokatören Bo Rothstein skriver Detta är en hemsida – ingen blogg  där han föraktfullt tar avstånd från bloggande. Jag delar inte den åsikten. Ambitionen är att denna webbplats ska vara både en blogg och en “hemsida”, eller snarare ett nätverk bestående av flera webbplatser.

När jag bestämt att starta en blogg så besökte jag bloggar för inspiration, läste på om tips, teknikaliteter och terminologi som domäner, webbhotell och bloggportaler. Jag valde bort bloggportaler av flera skäl; Jag vill ha en enkel och snygg webbadress. Jag vill äga innehållet. Jag vill inte vara begränsad av en viss form.

Jag behövde en domän (en plats på internet med en adress) och ett webbhotell (server med internet) att lägga upp min webbplats på. Miss Hosting var en av de billigaste leverantörerna. De erbjöd domänregistering och webbhotell, snabb och bra hjälp via chat på svenska, och de har sina servrar i Stockholm.

Jag valde att använda WordPress eftersom det är gratis och den mest använda programvaran för bloggar. Programmet var enkelt att installera. Betydligt svårare var att modifiera källkoden till en multisite som möjliggör ett obegränsat antal webbplatser på en enda WordPress-installation. En multisite ger stor flexibilitet. Du kan ha flera separata domäner med olika webbplatser, eller flera webbplatser på en domän.

När jag funderade på bloggens innehåll så slogs jag av tanken att en domän i eget namn är motsatsen till anonymitet. Det har sina fördelar och nackdelar och tål att tänkas på vad det medför. Säkerhet och integritet på internet är ett ämne som är nödvändigt att beakta och intressant att diskutera. Detsamma gäller juridiska frågor kring yttrandefrihet.

Be First to Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.