Skip to content

Månad: februari 2016

Olof Palme: en personlig betraktelse

Idag är det 30 år sedan Olof Palme mördades. Det skedde sent på kvällen fredagen den 28 februari 1986. Tidigt på morgonen därpå delade jag ut tidningar med mitt fotbollslag. Palmes död hade stora rubriker. Våra vuxna ledare såg det som allvarligt, själv var jag bara 11 år och visste nog inte vem Palme var, men jag minns stundens allvar hos de vuxna, en ödesmättad stämning och tystnaden vid femtiden på morgonen utomhus en kall och mörk vinterdag.

Leave a Comment

Om Göteborgs Universitets skendemokrati

Göteborgs Universitets styrelse har beslutat att “tillsätta en rekryteringsgrupp vars första uppdrag är att föreslå en process för att utse nästa rektor”. Sådana processer är vanligtvis skendemokratiska. Det vore rimligt att 1) stärka de demokratiska inslagen alternativt 2) tala klarspråk om att det varken är en demokratisk process eller ett val i egentlig mening. Det är snarare socialistisk “demokrati” där staten vägleder och övervakar, styr och kontrollerar hela processen. Jag har varit studeranderepresentant i valförsamlingen för att välja rektor, doktorandrepresentant i universitetsstyrelsen, och ordförande för Göteborgs Universitets största studentkår, så jag vet vad jag talar om.

Leave a Comment

Visselblåsare, näringslivet och liberalismen

Det pågår en debatt om stärkt skydd för visselblåsare, med Snowden som uppmärksammat fall. Den svenska regeringen har presenterat ett förslag, som fått kritik från remissinstanser för att vara otillräckligt och otydligt. Visselblåsarfrågan visas på en principiell konflikt inom liberalismen. Vems rättigheter och frihet ska värnas? Svenskt Näringsliv anser att företags intressen bör väga tyngre än individens. De tar avstånd från regeringens förslag om stärkt skydd eftersom det skadar företags varumärkesbyggande och ekonomiska intresse. Jag är av motsatt åsikt. Liberalismen bör stå upp för individens frihet och rättigheter.

Leave a Comment

Instegsjobb och jämlikhet

Att vänsterpolitiker rasar och raljerar över förslag på sänkta ingångslöner för att få invandrare ut i arbetslivet är förväntat. Det är dock synd att en professor i statsvetenskap använder sin titel för att sprida politisk propaganda istället för att använda sin expertis till att bistå med vetenskaplig analys och underbyggda argument.

Leave a Comment

Nyliberala styrformer (docentföreläsning)

Globala studier hade den 11:e februari en timmeslång docentföreläsning om nyliberala styrformer, new public management och akademisk frihet. Frekvent användning av begreppet nyliberal signalerar att vi har att göra med en socialistisk diskurs, men nyliberalism är inte synonymt med new public management, och kollegialt styre stärker inte nödvändigtvis akademisk frihet.

Leave a Comment

Kritiskt tänkande är att motarbeta högerpolitik

Fredsforskaren och läraren Hans Abrahamsson sa en gång till Filosofiska Fakulteternas Studentkår att kritiskt tänkande är att motarbeta högerpolitik. Med en sådan definition räcker det att gå ner på Avenyn och kasta sten på polisen för att vara en kritisk tänkare. Men vad ska vi då ha universitet till? För att sprida propaganda. Inom vänsterkretsar kallas denna strategi “den långa marschen genom institutionerna”. Målet är kulturell hegemoni.

Leave a Comment

Roller för vetenskap i cyklopernas land (genus-demografi II)

Några forskare i cyklopernas land satte morgonkaffet i halsen när de läste GP debatt för två veckor sedan. Valerie Hudson konstaterade då att unga män är överrepresenterade i brottstatistiken, och att hög migration av unga män därmed leder till ökad brottslighet. Men så får man inte säga i cyklopernas land, inte ens om det är sant. Syftet med repliken i GP var att stärka den cyklopiska svenska migrationsdebatten, en tvivelaktig roll för forskaren. Rollen som valfrihetsförmedlare är viktig för att skapa en öppen debatt om problem och lösningar.

Leave a Comment

Upplysning till läsaren

Bloggen är ny, med vissa brister som åtgärdas succesivt. T.ex. så publicerade jag tidigare inlägg direkt med en titel, för att sedan skriva innehåll. Det funkade när bloggen inte hade några besökare. Men när jag fick besök till inlägget GP debatt: demografisk genusvetenskap så var flera inlägg tomma eller innehöll fåtal meningar. Jag har nu lärt mig mer om publicering och ändrat status så inläggen publiceras offentligt först när de är färdigskrivna.

Det betyder att alla synliga inlägg nu är färdigskrivna, till skillnad från tidigare. Läs gärna dessa igen om du är intresserad av ämnet. Efter publicering gör jag ibland förändringar för att förbättra och utveckla texten, korrigerade felaktigheter, etc. men jag undviker större förändringar. Det är bättre för mig och läsaren att skriva nya inlägg om samma ämne. Alla inlägg har en provisorisk natur, vilket även gäller vetenskapen och samhället i stort.

Min ambition är att publicera något inlägg varje vecka, och skriva inlägg när jag har lust och tid. Det finns en funktion som publicerar inlägg automatiskt ett visst datum, så färdigskrivna inlägg kan buffras och portioneras ut med lämpligt intervall. Kombinerat med nyskrivna inlägg som kommenterar dagsfärska frågor emellanåt. Jag har investerat mycket tid i skrivandet, och överväger att varva längre inlägg med kortare notiser, för att få ett lagom flöde av inlägg som tillvaratar min infallsrikedom med en rimlig arbetsbelastning.

Kommentarer publiceras direkt, utan granskning eller censur. Det finns tills vidare inga kommentarsregler. Du får gärna delta i diskussionen, utifrån dina infallsvinklar, tankar och kunskap, länka till din egen blogg eller andra ställen på nätet som har något intressant och relevant att säga om ämnet som diskuteras.

Jag respekterar inte påtryckningar om censur. Om du inte håller med mig är du välkommen att argumentera för din sak i kommentarsfältet. På det sättet kan du påverka mig att ändra uppfattning. Jag är inte villig till censur om du känner dig uthängd, men jag är öppen för att anonymisera namn (t.ex. använda initialer) på icke-offentliga personer.

Om du vill komma i kontakt med mig så finns det ett formulär för det.

Leave a Comment