Skip to content

Månad: mars 2016

Humanekologi: en introduktion

Humanekologi är ett intressant, problematiskt och tämligen misslyckat ämne. Humanekologi är ett av de äldsta miljövetenskapliga disciplinerna. I Göteborg bildades ämnet 1972. Garrett Hardin hade en professur i humanekologi redan 1963. Ämnet är intressant eftersom det studerar människans relation till naturen och därmed utmanar såväl naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig reduktionism. Ämnet är problematiskt eftersom det är alltför brett och gärna ägnar sig åt moralism. Det är tämligen misslyckat eftersom det aldrig institutionaliserats som en vetenskaplig disciplin. De senaste åren har lärartjänster och professorer utlysts flera gånger, men de som fått tjänsterna har efter en tid lämnat p.g.a. forsknings och undervisningsmiljön är svag och konfliktfylld. Forskarutbildningen har lagts ned och ersatts av en forskarutbildning i samhällsvetenskapliga miljöstudier. Stora och viktiga förändringar som handlar om ämnets död och pånyttfödelse, missfall, och ytterligare pånyttfödelser.

Leave a Comment

Avslutande tankar och intryck (genusseminarium III)

Det är kul att vara på seminarium på andra institutioner. Det är första gången jag är på seminarium på sociologi. Anledningar att forskare sällan går på seminarium utanför den egna institutionen är tidsbrist och specialisering, men även vanor och förväntningar liksom bristen på information. Det framfördes många konstruktiva synpunkter på genusseminariet som jag uppfattar som insiktsfulla, varav flera i linje med min kritik i tidigare inlägg. Samtidigt så upplevde jag att det saknades intresse av en kritisk diskussion av feminism och kvinnliga könsroller, beroende på att samtliga närvarande var kvinnliga feminister. Könsseparatistiska forskningsmiljöer grundade i en politisk ideologi likt den feministiska forskningen skapar speciella former av kognitiv bias; feminist-women-plaining.

Leave a Comment

Öppen kritisk debatt (Genusseminarium II)

Jag har skrivit flera kritiska inlägg på bloggen och är förvånad över att inga påtryckningar om censur kommit till min kännedom förrän idag. Idag kom det en uppmaning per mejl från en av organisatörerna av genusseminariet om att plocka bort ett blogginlägg. Jag publicerar texten här liksom mitt svar, men tar bort namnet på personen ifråga för att få viss anonymitet. Mailkonversationen utveckade sig till en intressant diskussion om huruvida forskningsprocessen bör vara öppen eller sluten, där min ståndpunkt är att forskningsprocessen bör vara så öppen som möjligt.

Leave a Comment

Genus = kvinnor och män (genusseminarium)

Sveriges offentlighet är besatt av feminism och jämställdhet. Public service och massmedia är sprängfull av feministisk opinionsbildning. Var och varannan krönikör är en arg feminist, ofta ung, som ondgör sig över vita svenska män och bristen på jämställdhet i Sverige. Kritisk debatt och perspektiv som utmanar den feministiska ideologin lyser med sin frånvaro. Forskning om genus kopplas starkt till kvinnor och feminism, även när feminister studerar män, vilket analysen i detta blogginlägg visar. Detta är mitt första inlägg på temat vetenskapsstudier av feminister.

Leave a Comment

Välkommen till bloggen Miljö, politik, vetenskap!

Min ambition är att publicera något inlägg varje vecka, skriva när jag har lust och tid, om sånt som intresserar mig. Olika ämnen, breda och smala, med några röda trådar, långa och korta inlägg, aktuella frågor och eviga frågor.

Kommentarer publiceras direkt, utan granskning och kommentarsregler. Jag respekterar inte påtryckningar om censur. Om du inte håller med mig är du välkommen att argumentera för din sak i kommentarsfältet. På det sättet kan du påverka mig att ändra uppfattning. Om du vill komma i kontakt med mig så finns det ett formulär för det.

Leave a Comment