Skip to content

Kategori: Globala studier

En kategori för angelägenheter på Globala studier, av särskilt intresse för verksamma på institutionen.

Avslutande tankar och intryck (genusseminarium III)

Det är kul att vara på seminarium på andra institutioner. Det är första gången jag är på seminarium på sociologi. Anledningar att forskare sällan går på seminarium utanför den egna institutionen är tidsbrist och specialisering, men även vanor och förväntningar liksom bristen på information. Det framfördes många konstruktiva synpunkter på genusseminariet som jag uppfattar som insiktsfulla, varav flera i linje med min kritik i tidigare inlägg. Samtidigt så upplevde jag att det saknades intresse av en kritisk diskussion av feminism och kvinnliga könsroller, beroende på att samtliga närvarande var kvinnliga feminister. Könsseparatistiska forskningsmiljöer grundade i en politisk ideologi likt den feministiska forskningen skapar speciella former av kognitiv bias; feminist-women-plaining.

Läs hela inlägget Avslutande tankar och intryck (genusseminarium III)

Leave a Comment

Öppen kritisk debatt (Genusseminarium II)

Jag har skrivit flera kritiska inlägg på bloggen och är förvånad över att inga påtryckningar om censur kommit till min kännedom förrän idag. Idag kom det en uppmaning per mejl från en av organisatörerna av genusseminariet om att plocka bort ett blogginlägg. Jag publicerar texten här liksom mitt svar, men tar bort namnet på personen ifråga för att få viss anonymitet. Mailkonversationen utveckade sig till en intressant diskussion om huruvida forskningsprocessen bör vara öppen eller sluten, där min ståndpunkt är att forskningsprocessen bör vara så öppen som möjligt.

Läs hela inlägget Öppen kritisk debatt (Genusseminarium II)

Leave a Comment

Genus = kvinnor och män (genusseminarium)

Sveriges offentlighet är besatt av feminism och jämställdhet. Public service och massmedia är sprängfull av feministisk opinionsbildning. Var och varannan krönikör är en arg feminist, ofta ung, som ondgör sig över vita svenska män och bristen på jämställdhet i Sverige. Kritisk debatt och perspektiv som utmanar den feministiska ideologin lyser med sin frånvaro. Forskning om genus kopplas starkt till kvinnor och feminism, även när feminister studerar män, vilket analysen i detta blogginlägg visar. Detta är mitt första inlägg på temat vetenskapsstudier av feminister.

Läs hela inlägget Genus = kvinnor och män (genusseminarium)

Leave a Comment

Nyliberala styrformer (docentföreläsning)

Globala studier hade den 11:e februari en timmeslång docentföreläsning om nyliberala styrformer, new public management och akademisk frihet. Frekvent användning av begreppet nyliberal signalerar att vi har att göra med en socialistisk diskurs, men nyliberalism är inte synonymt med new public management, och kollegialt styre stärker inte nödvändigtvis akademisk frihet.

Läs hela inlägget Nyliberala styrformer (docentföreläsning)

Leave a Comment

Kritiskt tänkande är att motarbeta högerpolitik

Fredsforskaren och läraren Hans Abrahamsson sa en gång till Filosofiska Fakulteternas Studentkår att kritiskt tänkande är att motarbeta högerpolitik. Med en sådan definition räcker det att gå ner på Avenyn och kasta sten på polisen för att vara en kritisk tänkare. Men vad ska vi då ha universitet till? För att sprida propaganda. Inom vänsterkretsar kallas denna strategi “den långa marschen genom institutionerna”. Målet är kulturell hegemoni.

Läs hela inlägget Kritiskt tänkande är att motarbeta högerpolitik

Leave a Comment

Roller för vetenskap i cyklopernas land (genus-demografi II)

Några forskare i cyklopernas land satte morgonkaffet i halsen när de läste GP debatt för två veckor sedan. Valerie Hudson konstaterade då att unga män är överrepresenterade i brottstatistiken, och att hög migration av unga män därmed leder till ökad brottslighet. Men så får man inte säga i cyklopernas land, inte ens om det är sant. Syftet med repliken i GP var att stärka den cyklopiska svenska migrationsdebatten, en tvivelaktig roll för forskaren. Rollen som valfrihetsförmedlare är viktig för att skapa en öppen debatt om problem och lösningar.

Läs hela inlägget Roller för vetenskap i cyklopernas land (genus-demografi II)

Leave a Comment

GP debatt: demografisk genusvetenskap

Valerie M Hudson argumenterar på GP debatt att obalans i könsfördelningen i en population orsakar sociala problem, närmare bestämt att ett överskott av män skapar problem för kvinnor. Staten bör därför ta till drastiska åtgärder för att uppnå en jämn könsfördelning. Vi har alltså att göra med demografisk genusvetenskap: den normativa vetenskapen om en befolknings önskvärda könssammansättning.

Läs hela inlägget GP debatt: demografisk genusvetenskap

Leave a Comment