Skip to content

Kategori: Göteborgs Universitet

En kategori för allt som berör Göteborgs Universitet.

Om Göteborgs Universitets skendemokrati

Göteborgs Universitets styrelse har beslutat att “tillsätta en rekryteringsgrupp vars första uppdrag är att föreslå en process för att utse nästa rektor”. Sådana processer är vanligtvis skendemokratiska. Det vore rimligt att 1) stärka de demokratiska inslagen alternativt 2) tala klarspråk om att det varken är en demokratisk process eller ett val i egentlig mening. Det är snarare socialistisk “demokrati” där staten vägleder och övervakar, styr och kontrollerar hela processen. Jag har varit studeranderepresentant i valförsamlingen för att välja rektor, doktorandrepresentant i universitetsstyrelsen, och ordförande för Göteborgs Universitets största studentkår, så jag vet vad jag talar om.

Läs hela inlägget Om Göteborgs Universitets skendemokrati

Leave a Comment