Skip to content

Kategori: politik

En kategori för all form av politik och ideologi oavsett plats: partier, riksdag, forskning, media, vardag, lokalt, nationellt, globalt, nutid, dåtid

Val 2018: Västra Götalands läns norra

Det finns 29 riksdagsvalkretsar i Sverige. Det gör att riksdagens ledamöter har en geografisk spridning över hela landet. Jag tillhör Västra Götalands läns norra som har 13 mandat. Ett normalstort valdistrikt med en röstfördelning mellan partierna som liknar riket i stort. I detta blogginlägg analyserar jag valresultat och mandatfördelning som grund för en strategi för valet 2018 för Centerpartiet.

Läs hela inlägget Val 2018: Västra Götalands läns norra

Leave a Comment

Därför väljer jag Centerpartiet

Jag har valt att bli aktiv medlem i Centerpartiet. Det är ett grönt liberalt parti som passar mina värderingar. Mitt val är noggrant genomtänkt. Jag har studerat partiprogram och följt den politiska debatten och även deltagit i debatten via Twitter sedan april. I detta blogginlägg motiverar jag varför jag valde Centerpartiet framför Borgerlig Framtid, Miljöpartiet, Liberalerna och Piratpartiet.

Läs hela inlägget Därför väljer jag Centerpartiet

2 Comments

Borgerlig Framtid: det blågröna alternativet

Borgerlig Framtid är ett nytt parti med ambitionen att komma in i riksdagen 2018. Jag upptäckte partiet via media när Josefin Utas lämnade miljöpartiet för en tid sedan. Jag blev intresserad eftersom jag är miljöforskare och liberal med förflutet i miljöpartiets och liberalernas ungdomsförbund. Jag delar kritiken Utas framförde och de ideal hon utgår från. Vi utgår båda från upplysningsvärden som rationalism och förnuft och tar avstånd identitetspolitik. Vi gillar båda tydlighet i debatten samtidigt som vi förespråkar en realistisk och pragmatisk politik med kompromisser. MP skandalerna senaste veckan (en svag och förvirrad ledning och ett parti djupt insyltade i identitetspolitik som smälter samman feminism med islamism) gör det hela än mer aktuellt. Det svenska folket vill ha ett förnuftigt parti som arbetar seriöst med miljöpolitik. MP är inte ett sådant parti. De har alltid varit en rödgrön röra styrd av drömkraft.

Läs hela inlägget Borgerlig Framtid: det blågröna alternativet

Leave a Comment

Medborgargarden och staten

Att någon har en jacka med trycket Soldiers of Odin är lika lite ett skäl till att angripa med fysiskt våld som att göra detsamma mot någon som bär palestinasjal. Det är symboliska uttryck för högerfascism respektive vänsterfascism, men ett öppet samhälle måste tolerera sådana symboler. Först när en brottslig handling begås bör staten ingripa.

Läs hela inlägget Medborgargarden och staten

Leave a Comment

Olof Palme: en personlig betraktelse

Idag är det 30 år sedan Olof Palme mördades. Det skedde sent på kvällen fredagen den 28 februari 1986. Tidigt på morgonen därpå delade jag ut tidningar med mitt fotbollslag. Palmes död hade stora rubriker. Våra vuxna ledare såg det som allvarligt, själv var jag bara 11 år och visste nog inte vem Palme var, men jag minns stundens allvar hos de vuxna, en ödesmättad stämning och tystnaden vid femtiden på morgonen utomhus en kall och mörk vinterdag.

Läs hela inlägget Olof Palme: en personlig betraktelse

Leave a Comment

Visselblåsare, näringslivet och liberalismen

Det pågår en debatt om stärkt skydd för visselblåsare, med Snowden som uppmärksammat fall. Den svenska regeringen har presenterat ett förslag, som fått kritik från remissinstanser för att vara otillräckligt och otydligt. Visselblåsarfrågan visas på en principiell konflikt inom liberalismen. Vems rättigheter och frihet ska värnas? Svenskt Näringsliv anser att företags intressen bör väga tyngre än individens. De tar avstånd från regeringens förslag om stärkt skydd eftersom det skadar företags varumärkesbyggande och ekonomiska intresse. Jag är av motsatt åsikt. Liberalismen bör stå upp för individens frihet och rättigheter.

Läs hela inlägget Visselblåsare, näringslivet och liberalismen

Leave a Comment

Instegsjobb och jämlikhet

Att vänsterpolitiker rasar och raljerar över förslag på sänkta ingångslöner för att få invandrare ut i arbetslivet är förväntat. Det är dock synd att en professor i statsvetenskap använder sin titel för att sprida politisk propaganda istället för att använda sin expertis till att bistå med vetenskaplig analys och underbyggda argument.

Läs hela inlägget Instegsjobb och jämlikhet

Leave a Comment

Nyliberalen Foucault

Jag ser en bild av Foucault som en nihilistisk, psykotisk, paranoid, sadistisk vänsterfascist i läderuniform redo att analfista mänskligheten. Allt detta är sant, men utelämnar att Foucaults var motsägelsefull och föränderlig.

Foucault var en vänsterextrem marxist i början av karriären, men aldrig ortodox, som övergav marxismen, men fortsatte att hylla brutala diktaturer samtidigt som han pläderade för frihet. Självmordsbenägen och deprimerad i ungdomen, mot slutet av livet väl till mods med en varmare och mer positiv syn på mänskligheten och verkligheten. Vissa hävdar att han lämnat socialismen långt bakom sig, på historiens skräphög, och rentav blev nyliberal?

Läs hela inlägget Nyliberalen Foucault

Leave a Comment