Skip to content

Kategori: vetenskap

En kategori för alla inlägg som huvudsakligen berör vetenskap, forskning, kunskap, sanning, fakta, teorier.

Nyliberala styrformer (docentföreläsning)

Globala studier hade den 11:e februari en timmeslång docentföreläsning om nyliberala styrformer, new public management och akademisk frihet. Frekvent användning av begreppet nyliberal signalerar att vi har att göra med en socialistisk diskurs, men nyliberalism är inte synonymt med new public management, och kollegialt styre stärker inte nödvändigtvis akademisk frihet.

Läs hela inlägget Nyliberala styrformer (docentföreläsning)

Leave a Comment

Kritiskt tänkande är att motarbeta högerpolitik

Fredsforskaren och läraren Hans Abrahamsson sa en gång till Filosofiska Fakulteternas Studentkår att kritiskt tänkande är att motarbeta högerpolitik. Med en sådan definition räcker det att gå ner på Avenyn och kasta sten på polisen för att vara en kritisk tänkare. Men vad ska vi då ha universitet till? För att sprida propaganda. Inom vänsterkretsar kallas denna strategi “den långa marschen genom institutionerna”. Målet är kulturell hegemoni.

Läs hela inlägget Kritiskt tänkande är att motarbeta högerpolitik

Leave a Comment

Nyliberalen Foucault

Jag ser en bild av Foucault som en nihilistisk, psykotisk, paranoid, sadistisk vänsterfascist i läderuniform redo att analfista mänskligheten. Allt detta är sant, men utelämnar att Foucaults var motsägelsefull och föränderlig.

Foucault var en vänsterextrem marxist i början av karriären, men aldrig ortodox, som övergav marxismen, men fortsatte att hylla brutala diktaturer samtidigt som han pläderade för frihet. Självmordsbenägen och deprimerad i ungdomen, mot slutet av livet väl till mods med en varmare och mer positiv syn på mänskligheten och verkligheten. Vissa hävdar att han lämnat socialismen långt bakom sig, på historiens skräphög, och rentav blev nyliberal?

Läs hela inlägget Nyliberalen Foucault

Leave a Comment

4 samhällsroller för vetenskap

Pielke beskriver i The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics 4 olika roller för vetenskapsmän i politik och policy-kontext. Dessa roller är idealtyper. Forskare har ett val, vilket påverkar både vetenskapen och samhället, så valet bör vara välgenomtänkt och välinformerat både vad gäller vetenskapliga spörsmål och den samhälleliga kontext där forskaren har auktoritet som expert.

Läs hela inlägget 4 samhällsroller för vetenskap

Leave a Comment