Skip to content

Tagg: liberalism

Borgerlig Framtid: det blågröna alternativet

Borgerlig Framtid är ett nytt parti med ambitionen att komma in i riksdagen 2018. Jag upptäckte partiet via media när Josefin Utas lämnade miljöpartiet för en tid sedan. Jag blev intresserad eftersom jag är miljöforskare och liberal med förflutet i miljöpartiets och liberalernas ungdomsförbund. Jag delar kritiken Utas framförde och de ideal hon utgår från. Vi utgår båda från upplysningsvärden som rationalism och förnuft och tar avstånd identitetspolitik. Vi gillar båda tydlighet i debatten samtidigt som vi förespråkar en realistisk och pragmatisk politik med kompromisser. MP skandalerna senaste veckan (en svag och förvirrad ledning och ett parti djupt insyltade i identitetspolitik som smälter samman feminism med islamism) gör det hela än mer aktuellt. Det svenska folket vill ha ett förnuftigt parti som arbetar seriöst med miljöpolitik. MP är inte ett sådant parti. De har alltid varit en rödgrön röra styrd av drömkraft.

Leave a Comment

Visselblåsare, näringslivet och liberalismen

Det pågår en debatt om stärkt skydd för visselblåsare, med Snowden som uppmärksammat fall. Den svenska regeringen har presenterat ett förslag, som fått kritik från remissinstanser för att vara otillräckligt och otydligt. Visselblåsarfrågan visas på en principiell konflikt inom liberalismen. Vems rättigheter och frihet ska värnas? Svenskt Näringsliv anser att företags intressen bör väga tyngre än individens. De tar avstånd från regeringens förslag om stärkt skydd eftersom det skadar företags varumärkesbyggande och ekonomiska intresse. Jag är av motsatt åsikt. Liberalismen bör stå upp för individens frihet och rättigheter.

Leave a Comment