Skip to content

Tagg: libertarianism

Visselblåsare, näringslivet och liberalismen

Det pågår en debatt om stärkt skydd för visselblåsare, med Snowden som uppmärksammat fall. Den svenska regeringen har presenterat ett förslag, som fått kritik från remissinstanser för att vara otillräckligt och otydligt. Visselblåsarfrågan visas på en principiell konflikt inom liberalismen. Vems rättigheter och frihet ska värnas? Svenskt Näringsliv anser att företags intressen bör väga tyngre än individens. De tar avstånd från regeringens förslag om stärkt skydd eftersom det skadar företags varumärkesbyggande och ekonomiska intresse. Jag är av motsatt åsikt. Liberalismen bör stå upp för individens frihet och rättigheter.

Leave a Comment