Skip to content

Tagg: miljöhistoria

Humanekologi: en introduktion

Humanekologi är ett intressant, problematiskt och tämligen misslyckat ämne. Humanekologi är ett av de äldsta miljövetenskapliga disciplinerna. I Göteborg bildades ämnet 1972. Garrett Hardin hade en professur i humanekologi redan 1963. Ämnet är intressant eftersom det studerar människans relation till naturen och därmed utmanar såväl naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig reduktionism. Ämnet är problematiskt eftersom det är alltför brett och gärna ägnar sig åt moralism. Det är tämligen misslyckat eftersom det aldrig institutionaliserats som en vetenskaplig disciplin. De senaste åren har lärartjänster och professorer utlysts flera gånger, men de som fått tjänsterna har efter en tid lämnat p.g.a. forsknings och undervisningsmiljön är svag och konfliktfylld. Forskarutbildningen har lagts ned och ersatts av en forskarutbildning i samhällsvetenskapliga miljöstudier. Stora och viktiga förändringar som handlar om ämnets död och pånyttfödelse, missfall, och ytterligare pånyttfödelser.

Leave a Comment