Skip to content

Tagg: tvärvetenskap

Humanekologi: en introduktion

Humanekologi är ett intressant, problematiskt och tämligen misslyckat ämne. Humanekologi är ett av de äldsta miljövetenskapliga disciplinerna. I Göteborg bildades ämnet 1972. Garrett Hardin hade en professur i humanekologi redan 1963. Ämnet är intressant eftersom det studerar människans relation till naturen och därmed utmanar såväl naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig reduktionism. Ämnet är problematiskt eftersom det är alltför brett och gärna ägnar sig åt moralism. Det är tämligen misslyckat eftersom det aldrig institutionaliserats som en vetenskaplig disciplin. De senaste åren har lärartjänster och professorer utlysts flera gånger, men de som fått tjänsterna har efter en tid lämnat p.g.a. forsknings och undervisningsmiljön är svag och konfliktfylld. Forskarutbildningen har lagts ned och ersatts av en forskarutbildning i samhällsvetenskapliga miljöstudier. Stora och viktiga förändringar som handlar om ämnets död och pånyttfödelse, missfall, och ytterligare pånyttfödelser.

Leave a Comment

Avslutande tankar och intryck (genusseminarium III)

Det är kul att vara på seminarium på andra institutioner. Det är första gången jag är på seminarium på sociologi. Anledningar att forskare sällan går på seminarium utanför den egna institutionen är tidsbrist och specialisering, men även vanor och förväntningar liksom bristen på information. Det framfördes många konstruktiva synpunkter på genusseminariet som jag uppfattar som insiktsfulla, varav flera i linje med min kritik i tidigare inlägg. Samtidigt så upplevde jag att det saknades intresse av en kritisk diskussion av feminism och kvinnliga könsroller, beroende på att samtliga närvarande var kvinnliga feminister. Könsseparatistiska forskningsmiljöer grundade i en politisk ideologi likt den feministiska forskningen skapar speciella former av kognitiv bias; feminist-women-plaining.

Leave a Comment