Skip to content

Tagg: vetenskapsstudier

Roller för vetenskap i cyklopernas land (genus-demografi II)

Några forskare i cyklopernas land satte morgonkaffet i halsen när de läste GP debatt för två veckor sedan. Valerie Hudson konstaterade då att unga män är överrepresenterade i brottstatistiken, och att hög migration av unga män därmed leder till ökad brottslighet. Men så får man inte säga i cyklopernas land, inte ens om det är sant. Syftet med repliken i GP var att stärka den cyklopiska svenska migrationsdebatten, en tvivelaktig roll för forskaren. Rollen som valfrihetsförmedlare är viktig för att skapa en öppen debatt om problem och lösningar.

Leave a Comment

4 samhällsroller för vetenskap

Pielke beskriver i The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics 4 olika roller för vetenskapsmän i politik och policy-kontext. Dessa roller är idealtyper. Forskare har ett val, vilket påverkar både vetenskapen och samhället, så valet bör vara välgenomtänkt och välinformerat både vad gäller vetenskapliga spörsmål och den samhälleliga kontext där forskaren har auktoritet som expert.

Leave a Comment