Skip to content

Om

Jag arbetar som samhällsvetenskaplig miljöforskare och lärare på Göteborgs Universitet. Läs mer under forskning.

Som grundstudent har jag läst både naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Jag började läsa biologi, men trivdes inte med faktastoppandet. Jag började läsa humanekologi och filosofi vid sidan av de biologiska studierna som inriktades på ekologisk teori och evolutionsteori vilket jag läst forskningsförberedande kurser inom. Inom filosofi läste jag miljöfilosofi och senare praktisk och teoretisk filosofi. Efter några kurser i miljövetenskap och geovetenskap blev jag samhällsvetare på heltid, med humanekologi som huvudämne, men jag läste även psykologi och sociologi. Jag har med andra ord en mycket bred utbildning där miljöfrågor hela tiden varit den röda tråden.

Jag har varit politiskt engagerad, först i Grön Ungdom och senare i Liberala Ungdomsförbundet. Jag var även ett förflutet som engagerad ateist i föreningen Humanisterna och som djurintresserad i Karlskoga Akvarieförening. Som grundstudent och doktorand var jag aktiv inom Filosofiska Fakulteternas Studentkår.

Jag är född och uppväxt i Karlskoga, en bruksort som utvecklats till en medelstor industriort dominerad av Bofors, som på sin storhetstid hade över tiotusen anställda, 25 % av befolkningen. Bofors har skapat många fabriksarbetare, socialdemokraterna dominerar politiken och fackföreningarna är starka, men även högutbildade t.ex. civilingenjörer, med flest uppfinningar per capita i Sverige. Detta skapar viss klassmässig och politisk mångfald, till skillnad från Sveriges rödaste kommun Degerfors, en mindre bruksort en mil från Karlskoga, där vänsterpartiet har egen majoritet. Jag läste teknisk linje på gymnasiet och sommarjobbade på Bofors. Tanken var att bli civilingenjör, men mitt miljöintresse och filosofiska läggning fick mig att ändra bana mot slutet av gymnasiet.

Jag identifierar mig som medelklass, men släkten är arbetarklass. Detta har viss påverkan på min politiska hemvist. Jag känner mig varken hemma inom vänsterrörelsen, socialdemokratin eller den borgerliga högern. Det var antagligen därför som Grön Ungdom lockade, och min rationella läggning var antagligen orsaken till att jag lämnade dem. Jag är stolt över mitt beslut att inte konfirmera mig. Jag var en övertygad ateist redan i de unga tonåren.

Kontakta mig gärna om du vill samarbeta eller har erbjudande om jobb. Jag sammanställer för närvarande min avhandling och planerar att disputera till sommaren.  Min ambition är att fortsätta som forskare och lärare. Jag vill gärna arbeta en period som konsult med utredningsarbete. Eller med miljörelaterade frågor på kommun eller företag. Jag är även intresserad av politiskt arbete. Att sitta i riksdagen eller en kommunstyrelse hade varit intressant. Eller skriva populärvetenskapliga texter och granskningar, krönikor och debattartiklar för massmedia. Andra lämpliga jobb vore utredare eller annan expertroll inom högskolesektorn eller statliga verk.